Imenice u nemačkom jeziku, pomenute u lekciji 1, pišu se uvek velikim slovom i to je veoma važno zapamtiti!

Glagoli u nemačkom jeziku najčešće se koriste u prezentu i u perfektu i naravno kao i u sprskom jeziku  postoje jasna pravila za njihovu promenu kroz lica i vremena.

 

 

Razmatraćemo pravilne glagole i deo najčešće korišćenih nepravilnih glagola.

Naravno kao i u srpskom jeziku zavisno od toga u kojem licu se govori menja se i oblik glagola.

Lica u nemačkom jeziku su:

 • Jednina
  1. lice    ich – ja
  2. lice    du – ti
 • 3. lice    er – on

                          sie – ona

                          es – ono

 • Množina
  1. lice    wir – mi
  2. lice    ihr – vi
  3. lice    sie– oni

                          Sie – Vi u srpskom

                                 (iz poštovanja)

Promenu glagola ćemo razmotrimo kroz promenu kroz lica – tako je najlakše zapamtiti pravilo vezano za nastavke:

Posmatraćemo pravilan glagol – koji znači “učiti” a on se kao i svi glagoli u infinitivu završava na -en

Promena glagola lernen u obliku za sadašnje vreme  – PREZENT:

glagol lernen

ich             lern-e                                                    

du              lern-st                                                 

er,sie,es    lern-t                                                   

wir             lern-en

ihr              lern-et

sie

Sie             lern-en

Kao što se vidi iz gornjeg primera oblik u 1 i 3 licu množine je identičan kao infinitiv (lernen) dok se u drugim licima menja.

Ovo pravilo je bitno naučiti jer se u mnogo primera može primeniti.

Kada napišemo: Ich lerne Deutsch.

ich predstavlja subjekt;

lerne je oblik glagola lernen za 1 lice jednine a

Deutsch je imenica koja znači “nemački jezik” i ona se piše bez člana.

 

 

You may also like...

1 Comment

 1. Hallo! – Haben Sie fragen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *